Bewezen effectief programma uitgevoerd door een geregistreerd professional

Vanaf 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering Voorwaarde is dat er een bewezen effectief programma wordt uitgevoerd door een geregistreerde professional.

In 2018 heb ik de  post HBO-opleiding tot leefstijlcoach bij de Academie voor Leefstijl en Gezondheid met succes afgerond. Hierdoor heb ik mij als leefstijlcoach kunnen registeren bij de beroepsvereniging van Leefstijlcoaches (BLCN).

Een van de bewezen effectieve GLI-programma’s is CooL (Coaching op Leefstijl), dat is opgenomen in het register van het loket Gezond Leven van het RIVM. Ik beschik over de licentie om het CooL-programma te kunnen aanbieden.

Doel van een GLI

Het doel van de GLI is het verminderen van gezondheidsrisico’s door overgewicht. Naar de GLI kunnen dan ook patiënten verwezen worden die een BMI van 30 of hoger hebben, maar ook patiënten met een BMI van 25 of hoger gecombineerd met een verhoogd risico op DM2 en/of hart- en vaatziekten. Belangrijk is dat de patient gemotiveerd is om zelf aan de slag te gaan.

Het CooL-programma

CooL is een GLI met groepsprogramma’s van 2 jaar die ook een aantal individuele contactmomenten omvat. De interventie is gericht op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren. Het uiteindelijke doel van de interventie is het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Het CooL-programma bestaat uit een basis- en een onderhoudsprogramma. Het basisprogramma duurt ongeveer 8 maanden en het onderhoudsprogramma ongeveer 16 maanden. Na een intake volgen groepsbijeenkomsten en individuele contacten. Bij het onderhoudsprogramma is de frequentie hiervan lager en wordt het zelfmanagement van de patiënt gericht ondersteund. Binnen het programma worden de achtergronden en oorzaken van de ongezonde leefstijl samen met deelnemers bekeken en leren zij hun gewoontes aan te passen in hun eigen dagelijkse praktijk. Onderwerpen zijn niet alleen voeding en bewegen, maar ook bijvoorbeeld slaap, stressmanagement, ontspanning en het zorgen voor sociale steun. Er wordt expliciet een link gelegd naar bewegen in de eigen leefomgeving (o.a. ondersteuning vanuit de gemeente).

 

Zorgcontractering

De zorgcontractering voor de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) loopt nog steeds. De meeste zorgverzekeraars willen contracteren via de zorggroepen.

Op dit moment is er nog geen contractering rond met Ketenzorg NU voor een GLI. Om toch te kunnen starten met het CooL-programma heb ik als praktijk inmiddels met de meeste zorgverzekeraars rechtstreeks een contract kunnen sluiten. Helaas wil Zilveren Kruis uitsluitend een GLI  contracteren met zorggroepen,, waardoor bij hen de GLI alleen aangeboden kan worden als niet-gecontracteerde zorg in onze regio (hierdoor krijgt deelnemer geen 100% vergoeding en geldt alsnog een eigen bijdrage).

De huisarts verwijst

Deelnemers hebben voor deelname aan het CooL programma een verwijzing van de huisarts nodig. Naast BMI en gezondheidsrisico is daarbij belangrijk dat er voldoende motivatie voor deelname is. De leefstijlcoach is gespecialiseerd in het verstevigen van de motivatie tot verandering, maar de deelnemer moet bij aanvang wel bereid zijn om te komen en zich in te zetten voor zijn eigen gezondheid of welzijn. Een deelnemer moet daarnaast Nederlands spreken en in een groep kunnen functioneren.

 De inclusie-criteria zijn:

  • 18 jaar of ouder
  • Overgewicht (BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten
  • of  ernstig overgewicht (BMI >30)