Vergoeding basisverzekering

Vanuit de basisverzekering wordt door alle zorgverzekeraars 3 behandeluren dieetadvisering vergoed (gemiddeld komt dit neer op een intake van 1 uur, uitwerken voedingsadvies en 4 vervolgafspraken) Houdt u er rekening mee dat deze behandelingen verrekend kunnen worden met het wettelijk eigen risico (indien u nog geen 385 euro medische kosten zelf heeft betaald dit jaar)
Geen eigen risico geldt echter bij:
* een leeftijd jonger dan 18 jaar
* behandelingen die vergoed worden vanuit de zogenaamde ketenzorg (bij behandeling i.v.m. Diabetes, COPD en hart- en vaatziekten)

Ketenzorg

Op alle lokaties heeft de praktijk de mogelijkheid om dieetadvisering binnen de zogenaamde ketenzorg te leveren. Dit kan zijn voor patienten met Diabetes Mellitus, hart- en vaatziekten of COPD. Meer informatie hierover vindt u in de folder diëtist binnen ketenzorg, verkrijgbaar in de praktijk.
In dit filmpje ziet u wat ketenzorg voor u kan betekenen.

Vergoeding aanvullende verzekering

In een aantal aanvullende verzekeringen is een vergoeding voor dieetadvisering opgenomen. Deze vergoedingen verschillen per zorgverzekeraar en per polis. In bijgaand overzicht treft u een aantal aanvullende verzekeringen aan. Collectieve verzekeringen (bijv. PMA, Gemeentepakket, Coeliakievereniging) treft u in dit overzicht niet aan. Hiervoor kunt u de polisvoorwaarden nakijken of contact opnemen met uw verzekering.

Klik hier voor overzicht aanvullende verzekeringen.Vergoedingen voor een diëtist kunt u aantreffen onder verschillende items, o.a. dieetadvisering, voedingsvoorlichting, preventieve zorg. Zo valt bij Agis onder preventieve zorg ook een vergoeding voor het BIAmedprogramma. Dieetadvisering mag uitsluitend door een diëtist gegeven worden, voedingsvoorlichting kan zowel door een diëtist als een gewichtsconsulente gegeven worden, waarbij de zorgverzekeraar bepaalt wie deze zorg mag leveren.

Verzekeraars stellen vaak aanvullende voorwaarden aan de vergoeding. In dat kader is het goed voor u om te weten dat:

 • Ik een contract heb met de meeste zorgverzekeraars
 • U daardoor de maximale vergoeding krijgt en ik meestal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kan declareren
 • mijn tarief door de zorgverzekeraars is vastgesteld tussen 58 en 60 euro per uur
  Indien u zeker wilt zijn van wel/geen vergoeding in uw aanvullende verzekering adviseer ik u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Tot slot is het goed om te weten dat een vergoeding uit de aanvullend verzekering NIET verrekend wordt met het eigen risico.

  Indien u geen recht heeft op een vergoeding binnen uw zorgverzekering, zijn de consulten voor eigen rekening.

  De kosten zijn:

 • intake (60 minuten) inclusief lichaamsmeting: 60 euro
 • uitwerken voedingsadvies : 30 euro
 • vervolgafspraken (20 minuten)inclusief lichaamsmeting: 21 euro
 • Directe toegankelijkheid

Directe toegankelijkheid

De praktijk is direct toegankelijk dat wil zeggen dat u geen verwijzing nodig heeft van een behandelend arts. Wel zijn er enkele zorgverzekeraars die toch een verwijzing vragen om de behandeling voor vergoeding in aanmerking te laten komen (o.a. CZ, Delta Lloyd). Raadpleeg uw polisvoorwaarden hiervoor. Indien tijdens het intakegesprek zogenaamde rode vlaggen naar voren komen, zal ik u alsnog verwijzen naar de behandelend arts.

Persoonlijke aanpak bij hulpvraag

Tijdens de gesprekken staat uw hulpvraag centraal, dit betekent dat u zelf aan kunt geven welke onderwerpen voor u van belang zijn en hoe frequent u wilt afspreken. Samen zoeken wij naar haalbare veranderingen binnen uw persoonlijke omstandigheden, die u vooral op lange termijn vast kunt houden. Met kleine stappen naar grote doelen. Hiermee wordt immers de basis gelegd om uw gezondheid blijvend te verbeteren. Uw voeding wordt één van uw fundamenten! Soms lukt het niet om met voeding uw gezondheidsklachten weg te nemen, maar kan het wel mogelijk zijn om chronisch medicijngebruik te verminderen of om de kwaliteit van leven te verbeteren. Tijdens de consulten vinden in de meeste gevallen ook metingen plaats. Naast het meten van lengte en gewicht kan ook een lichaamsmeting met behulp van een 4-punts impedantiemeting plaatsvinden. Hiermee kan de lichaamsamenstelling bepaald worden voor o.a. vet- vocht en spiermassa.

Verwijzing

U bent zowel met als zonder verwijzing door uw behandelend arts welkom in mijn praktijk. Verwijzing door een arts heeft wel de voorkeur omdat wij dan weten dat uw arts instemt met mijn behandeling en ik op de hoogte ben van uw medische achtergrond.. Indien het voor u om medische redenen niet mogelijk is naar de praktijk te komen, kan ik u thuis bezoeken indien dit door de verwijzer wordt aangevraagd

Wijzigen afspraak

U kunt op werkdagen een afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen of verplaatsen. Indien u korter dan 24 uur van tevoren afzegt, zijn hieraan kosten verbonden. De kosten hiervoor bedragen voor een eerste consult € 30,- of bij een vervolgconsult (20 minuten); € 15,- (dit kunt u helaas niet declareren bij uw verzekeraar).