Kwaliteitseisen

Zowel de praktijkruimte als de diëtist moet voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Je mag je diëtist noemen na het succesvol afronden van een 4-jarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek. Een diëtist valt onder de BIG-wet (wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Een diëtist kan bij voldoende werkervaring, na- en bijscholing en kennisoverdracht aan andere collega’s, in aanmerking komen voor een kwaliteitsregistratie. Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister voor Paramedici en ben lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Diëtisten, NVD (zie www.nvdietist.nl)

Privacy

Een diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften rond persoonsregistratie en gaat dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met  persoonsgegevens om. Je hebt altijd het recht om het dossier in te zien. En er wordt alleen informatie aan derden doorgegeven als je daar toestemming voor hebt gegeven. 

Klachten

Als je niet tevreden bent over mijn behandeling of werkwijze dan nodig ik je graag uit om dit met mij te bespreken. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.