Verzekering

In de basisverzekering wordt dieetadvisering voor 3 uur per kalenderjaar vergoed. Het aantal consulten hangt af van de duur van de consulten, maar is gemiddeld 4 tot 6 consulten.
De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.
Het uurtarief is door de zorgverzekeraars vastgesteld (varieert rond 60 euro/uur) Mogelijk zit er ook een vergoeding in uw aanvullende verzekering voor dieet-of voedingsadvies.
Raadpleeg de verzekeringspolis of kijk op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies .

Dieetadvies uit de basisverzekering wordt verrekend met het (wettelijk bepaalde) eigen risico, indien dit nog niet volledig  is verrekend voor het lopende kalenderjaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Wil je meer lezen over het eigen risico, kijk dan op de volgende site:  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en- antwoord/eigen-risico-zorgverzekering.

In het schema zie je welke zorg wel/ niet vergoed wordt door de verschillende zorgverzekeraars.

Verhindering

Mocht je verhinderd zijn voor een afspraak, dan vraag ik je dit zo spoedig mogelijk, maar minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak op werkdagen, aan mij kenbaar te maken. Dit kan telefonisch (eventueel voicemail inspreken), via e-mail of whatsapp.
Indien je korter van tevoren afzegt of niet op de afspraak komt, dan kan het consult toch in rekening worden gebracht. De kosten hiervoor bedragen € 31,-. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Ketenzorg

De praktijk is aangesloten bij Ketenzorg NU en heeft daarmee de mogelijkheid om dieetadvisering binnen de zogenaamde ketenzorg te leveren. Dit kan zijn voor patiënten met Diabetes Mellitus, hart- en vaatziekten of COPD. Deze zorg valt onder huisartsenzorg en wordt niet verrekend met het eigen risico. Je kunt met de huisarts of praktijkondersteuner bespreken of je in aanmerking komt voor begeleiding binnen deze ketenzorg. Er is dan een verwijzing nodig via uw elektronisch dossier van de ketenzorg (= Portavita).
In het filmpje zie je wat ketenzorg bij diabetes voor je kan doen.

Directe toegankelijkheid

De praktijk is direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat je zonder verwijzing van arts of specialist een afspraak kunt maken. Sommige zorgverzekeraars, zoals CZ (ook Ohra en Delta Lloyd) en de Friesland, staan directe toegankelijkheid echter niet toe. Ben je bij een van deze zorgverzekeraars verzekerd, dan is een verwijsbrief altijd noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen. Raadpleeg voor de volledigheid de verzekeringsvoorwaarden.

Dieetbevestiging

In sommige gevallen is het mogelijk om via de belastingaangifte een bedrag af te trekken voor dieetkosten. Dit geldt uitsluitend voor diëten waarbij ze hebben berekend dat ze duurder zijn ten opzichte van een normaal voedingspatroon.
Zie hier voor het aanvraagformulier 2019 en de voorwaarden van de Belasting dienst. Dit formulier kan alleen door de praktijk ingevuld worden, indien je ook hier onder behandeling bent (geweest) voor het betreffende dieet. Voor het uitschrijven van deze verklaring wordt 15 minuten in rekening gebracht.

Tarievem

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering door je zorgverzekeraar. De praktijk heeft in 2019 contracten met alle zorgverzekeraars. Voor gecontracteerde dieetadvisering (3 uur basisverzekering en eventuele uren uit de aanvullende verzekering) gelden de tarieven zoals afgesproken met /aangeboden door de zorgverzekeraars . Iedere zorgverzekeraar heeft een tarief daarvoor vastgesteld en varieert per verzekeraar. Het exacte tarief kun je navragen bij je zorgverzekeraar, maar varieert rond 60 – 62 €). De consulten zullen rechtstreeks worden gefactureerd naar de zorgverzekeraar en worden afgerond naar hele kwartieren.

Voor cliënten met diabetes, longaandoeningen (COPD) en hart- en vaatziekten die opgenomen zijn in de ketenzorg gelden andere voorwaarden. De behandelend praktijkondersteuner, huisarts of diëtist kan je vertellen of de huisartspraktijk is aangesloten bij Ketenzorg NU. Voor een behandeling binnen de ketenzorg is geen enkele eigen bijdrage en gaat NIET ten koste van het eigen risico.

Indien je geen gebruik (meer) kunt maken van een vergoeding bij uw zorgverzekering, dan kun je ook tegen betaling in de praktijk terecht.

Tarieven 2019:

ConsultsoortTarief
Intakeconsult (60 min.) (zonder uitwerken individueel dieet buiten consult)€ 87,50
Intakeconsult (60 min. ) + uitwerken individueel dieet (30 min.)€ 105,00
Vervolgconsult lang (30 min)€ 35,00
Vervolgconsult kort (20 min)€ 23,50
Telefonisch of digitaal consult (per kwartier)€ 17,50
Toeslag bezoek aan huis€ 28,00
No Showtarief (per kwartier ingeplande tijd)€ 17,50

Een consult bestaat altijd uit directe tijd en indirecte tijd. De directe tijd is de tijd van het consult. Indirecte tijd is de tijd die nodig is voor alle administratieve handelingen, het opstellen van het advies en rapportage/ overleg met verwijzer. Deze handelingen gaan buiten consult om. De totaal bestede tijd die in rekening wordt gebracht, wordt altijd afgerond per kwartier.